Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) informujemy, iż uruchomiono na platformie informatycznej ePUAP Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

 

Z ESP mogą korzystać osoby posiadające ważny kwalifikowany certyfikat do składania podpisu elektronicznego i dysponujące urządzeniem do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub zaufany profil e-PUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uwaga!

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków o udostępnienie informacji publicznej) nie rodzi po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63 § 1 kpa, w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Elektroniczny Urząd Podawczy
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.04.2008 15:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.09.2019 07:57

Rejestr zmian dokumentu

20.09.2019 07:57 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
07.12.2018 13:34 Edycja dokumentu (Emilia Patralska)
08.03.2018 12:53 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2018 12:52 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2018 12:51 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
04.12.2015 08:20 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
12.06.2014 10:59 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
05.06.2014 15:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
05.06.2014 15:45 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Małgorzata Łuckoś)
05.06.2014 14:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
05.06.2014 14:27 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Małgorzata Łuckoś)
05.06.2014 14:26 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
05.06.2014 14:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
04.04.2014 15:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
04.04.2014 15:37 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Małgorzata Łuckoś)
04.04.2014 15:36 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Małgorzata Łuckoś)
04.04.2014 15:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
25.03.2014 13:40 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.02.2014 12:11 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
28.02.2014 12:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
29.01.2013 13:52 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
29.01.2013 13:48 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
01.06.2012 12:52 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
11.10.2011 12:00 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
11.10.2011 12:00 Usunięto załącznik Instrukcja - Elektroniczna Skrzynka
Podawcza

(Janina Serafin)
11.10.2011 11:59 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
04.05.2010 14:18 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
04.05.2010 14:18 Dodano załącznik "Instrukcja - Elektroniczna Skrzynka
Podawcza"

(Janina Serafin)
30.04.2010 12:53 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
30.04.2008 13:03 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
30.04.2008 10:51 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
29.04.2008 21:28 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
29.04.2008 20:50 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
29.04.2008 20:43 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
29.04.2008 20:42 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
29.04.2008 20:00 Dokument został odzyskany. (Janina Serafin)
29.04.2008 15:59 Dokument usunięto. (Janina Serafin)
29.04.2008 15:56 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
29.04.2008 15:48 Utworzenie dokumentu. (Janina Serafin)