Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego (art. 10).

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.