Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
OGŁOSZENIE O PRACĘ!

 

Pomoc osobom uciekającym przed wojną z terenu Ukrainy
Baza kontaktowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sosnowcu
 
Kontakt w godzinach pracy MOPS:
Osoby potrzebujące wsparcia, w tym poradnictwa mogą zgłaszać się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sosnowcu
przy ul. 3 Maja 33:
pok. 130 (parter)  - tel.  32 296 22 08
pok. 112 (parter)  - tel. 695 140 539 lub 695 140 733 
mail: ukraina@mopssosnowiec.pl
 
Kontakt poza godzinami pracy MOPS:  
tel. 695 140 733
 

 

Trzy budynki stojące obok siebie. Na pierwszym planie znajduje się budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w kolorze biało-szarym. Za budynkiem Ośrodka znajdują się dwa budynki mieszkalne, niższy w kolorze żółtym oraz wyższy w kolorze białym. Wzdłuż ulicy na parkingu stoją samochody. Środkiem ulicy przebiegają tory tramwajowe.

 

[Trzy budynki stojące obok siebie. Na pierwszym planie znajduje się budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w kolorze biało-szarym. Za budynkiem Ośrodka znajdują się dwa budynki mieszkalne, niższy w kolorze żółtym oraz wyższy w kolorze białym. Wzdłuż ulicy na parkingu stoją samochody. Środkiem ulicy przebiegają tory tramwajowe.]


fax: 32 296 22 14

e-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl
www.mopssosnowiec.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Informacja o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

 

Godziny urzędowania:


Poniedziałek od 7.30 do 18.00
Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 13.00


Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Obsługa interesantów:

Poniedziałek od 8.00 do 17.30
Wtorek - Czwartek od 8.00 do 15.00
Piątek od 8.00 do 12.45

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu

Poniedziałek od 7.30 do 17.30
Wtorek - czwartek od 9.00 do 14.00
Piątek od 9.00 do 12.30

 

 

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Parter (obok wejścia głównego)
Poniedziałek od 12.00 do 17.00
Wtorek - czwartek od 9.00 do 12.00
Piątek od 9.00 do 11.00