Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2023 14:11 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
06.02.2023 13:44 Zakup wraz z dostawą i wniesieniem środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu - na rok 2023
26.01.2023 12:21 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
09.05.2022 10:06 ,,Świadczenie osobistych usług pomocy technicznej, polegających na przeprowadzeniu na przestrzeni roku 2022 postępowań dotyczących likwidacji barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych lub/i budynkach osób niepełnosprawnych na terenie Sosnowca" - postępowanie nr 2
30.08.2021 13:22 Prowadzenie zajęć grupowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych tj. "Treningu kompetencji społecznych" dla uczestników projektu "Tyle wsparcia w całym mieście" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
28.10.2020 09:00 ZS.2410.1.276.2020 ZS.2410.1.276.2020 Wykonanie oraz dostawa apeli dotyczących "Akcji Zima"
08.05.2020 09:32 Świadczenie osobistych usług pomocy technicznej, polegających na przeprowadzeniu na przestrzeni roku 2020 postępowań dotyczących likwidacji barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych lub/i budynkach osób niepełnosprawnych na terenie Sosnowca
14.02.2020 10:20 ,,Usługa prowadzenia indywidualnej psychoterapii dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą oraz dla spokrewnionych rodzin w związku z realizacją projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.
15.01.2020 12:57 Plan zamówień publicznych na 2020 rok
11.12.2019 11:43 ZS.2410.1.468-469.2019 Zakup i dostawa mebli - 2 Zadania

1 2 3 następna